• Novinky

      • Športu zdar !

      •  

       Dňa 23.09.2020 sa v školskom internáte konala športová súťaž. Súťažiaci boli rozdelení do 7 družstiev: 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník, ktoré boli upravené podľa predchádzajúcich podaných fyzických výkonov žiakov.  Súťažiaci podávali nielen fyzický výkon, ale museli sa vysporiadať aj so psychickým tlakom a stránkou súťaže.  Výkony žiakov boli obdivuhodné  

       Ďakujeme vychovávateľom i všetkým študentom za zorganizovanie peknej akcie.  

      • Upracme Slovensko 

      • Upracme Slovensko – Svetový čistiaci deň je súčasťou medzinárodnej iniciatívy s ambíciou upratať svet. Vďaka nadšeniu dobrovoľníkov sa Svetový čistiaci deň dostal aj na Slovensko. Tento rok sa zapojili do jesenného národného upratovania 16. septembra 2020 aj žiaci ubytovaní na školskom internáte. 35 mladých ľudí si pod vedením svojich vychovávateľov vyskúšalo manuálnu prácu s motykami a hrabľami. Trhali burinu, čistili suchú trávu, zbierali papiere a fľaše ... Bolo toho neúrekom. Ale stálo to za to. Pracujúcich študentov našťastie zohrievali príjemné jesenné lúče slnka.

       Do budúcnosti by sme ale boli radšej, keby sme všetci boli tak uvedomelí, že nebude treba organizovať takéto aktivity a odpad skončí tam, kde má, teda v kontajneroch. 

       Ďakujeme vychovávateľom i všetkým študentom za zorganizovanie peknej a prospešnej akcie. 

      • SPOZNAJ TREBIŠOV BEHOM

      • Žiaci našej školy sa aktívne zúčastnili na podujatí s názvom "Spoznaj Trebišov behom", ktoré sa konalo dňa 20.9.2020 v Trebišove.

       Našu škola reprezentovalo 14 bežcov a 22 dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na organizácií podujatia.

       Ako bežci sa zúčastnili:

       Balaščák Jakub, Varga Šimon, Ondruš Dominik, Sabo Daniel, Fábry Marko, Miklovič Marco, Magyar Michal, Jelínek Adam, Štempák Samuel, Andrejčáková Barbara, Bereščíková Dominika a Ferková Laura. Z radov učiteľov sa zúčastnili PaedDr. Jozef Vasilišin a Ing. Jaroslav Ihnacík.

       Víťazkou v kategórií BEH Ženy na 3 km sa stala Barbara Andrejčáková z 2.M!

        

       Žiaci z odboru Ochrana osôb a majetku sa zúčastnili na podujatí ako dobrovoľníci pri organizácií, za čo im všetkým ďakujeme!!!

       4.C

       Pavelka, Peštová, Nezbala, Prašil, Harčárová, Kondášová, Čornec, Hudák, Lendacký.

       3.A

       Rosolová, Lukáčová, Málik, Kseňák, Kovalčíková, Himaľová, Beneš, Kolduš, Kabala, Peštová, Tóth.

       3.C

       Bačová, Janáková, Širáková.

       V rámci kategórie "Naj kolektív" sa Spojená škola Sečovce umiestnila na krásnom treťom mieste!

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme!

        

      • Upozornenie

      • Na základe COVID situácie a usmernení RÚVZ SR sa naďalej pri vstupe do školy vykonáva ranný filter s povinným meraním teploty a žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      • Hlasovanie úspešné

      • Ďakujeme Vám za podporu nášho projektu. Verejné hlasovanie dopadlo pre nás úspešne a bola nám sľúbená finančná podpora vo výške 1000 € na dva výlety a tvorbu slnečných hodín v areáli školy.

       Momentálne prebieha plánovanie akcií, pričom výlet do okresu Medzilaborce má už svojich účastníkov. Na výlet (9.-10.10.2020) do Ľutiny, Sabinova, Prešova s návštevou Šarišského hradu je možné sa ešte nahlásiť u p. uč. Ducárovej.

       Čakáme na sľúbenú podporu od Raiffeisen a tešíme sa na spoločne strávený čas.

      • Milí rodičia a študenti!


      • Otvorenie školského roku 2020/2021 bude o 9.00 hod. v triedach cez školský rozhlas. Vzhľadom na opatrenia s COVID 19 žiadame žiakov prvých ročníkov, aby sa dostavili na 8.15 hod. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – žiakom je odmeraná teplota, každý žiak musí mať rúško, použije dezinfekciu rúk, rešpektuje odstup a odovzdá vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (Príloha - Priloha_4.docx).Prajeme šťastné vykročenie do nového školského roka!

      • Oznámenie o zmene názvu

      • Rozhodnutím Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zmene názvu Strednej odbornej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce sa  s platnosťou od 1. septembra 2020 mení názov školy na Stredná odborná škola techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce.

       Názov organizačnej zložky Gymnázium ostal nezmenený, t. j. Gymnázium, Kollárova 17, Sečovce.


      • Domašská desiatka na Eve 2020

      • Dňa 5.7.2020 sa na Domaši konal bežecký pretek, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola a to konkrétne študentom II.A triedy odboru ochrana osôb a majetku Patrikom Málikom a pedagógom PaedDr. Jozefom Vasilišinom. Pretek bol náročný kombiinoval asfalt, les, blato, poriadný kopec.a teplota atakovala tridsiatku. Bežalo sa z rekreačného strediska Eva na Moniku a späť. Tento rok sa preteku zúčastnilo viac ako 300 pretekárov a bolo možné si zabehnúť aj iba 5-km úsek, na ktorý sa podujalo aj naše osadenstvo. Patrik má skvelú bežeckú formu ktorú ladil aj počas koronakrízi a spomedzi približne stovky "päťkárov" obsadil časom 22 min 44 sek perfektné 12 miesto. Jozef Vasilišin časom 24 min 9 sek obsadil 22 miesto. Gratulujeme!

      • OZNAM

      • Vážení rodičia, milí žiaci! V zmysle vyhlásenia ministra školstva a na základe odporúčania Odboru školstva Košického samosprávneho kraja, škola pokračuje naďalej v dištančnej forme vzdelávania žiakov. Žiaci sa zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole dňa 30.6.2020 za dodržania odporúčaní hlavného hygienika SR. O priebehu odovzdávania vysvedčení budú informovať triedni učitelia. Sledujte stránku naďalej.

      • Fyzikálne výzvy

      • Dňa 17. 6. 2020 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov riešenia fyzikálnych výziev, ktoré prebiehali počas korona-krízy. Súťaž pozostávala z desiatich fyzikálnych úloh, s ktorými sa popasovali naši študenti.

       Zoznam a poradie úspešných riešiteľov:

       1. miesto - Remenická Mária, II. G

       1. miesto - Hlebaško Daniel, V. O

       2. miesto - Prítoka Tomáš, IV. O

       3. miesto - Popovičová Sarah Petra, V. O

       4. miesto - Remenická Anna, III. G

       4. miesto - Petrik Šimon, V. O

       5. miesto - Bačíková Jana, V. O

       5. miesto - Hrušovská Natália, II. G

       5. miesto - Foltín Adam, I. C

       5. miesto - Ivan Ján, I. M

        

       Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       (súťaž bola určená pre žiakov IV. O, V. O, I. G, II. G, III. G, I. C, I. M, I. A a III. A)

        

      • Druhé kolo prijímacieho konania

      • Riaditeľstvo Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce oznamuje, že prijímacie konanie v 2. kole  sa uskutoční v termíne do 23. júna 2020 v týchto odboroch:

       • 2682 K mechanik počítačových sietí (4. roč. štúdium)
       • 2413 K mechanik strojov a zariadení (4. roč. štúdium)
       • 2433 H obrábač kovov (3. roč. štúdium)
       • 2464 H strojný mechanik (3. roč. štúdium)
       • 3661 H murár
       • 3178 F výroba konfekcie (2. roč. štúdium)
       • 3161 F praktická žena (2. roč. štúdium)
       • 3686 F stavebná výroba (2. roč. štúdium)
       • Uchádzač alebo zákonný zástupca môže podať prihlášku na vzdelávanie v 2. kole prijímacieho konania do 19.6.2020
      • Fyzikálne prednášky

      • Čas korona-vírusu nám možno znemožnil exkurzie a podobné podujatia, no na druhej strane vytvoril priestor, nad ktorým sme doteraz ani neuvažovali, a to využívanie videokonferencií. Dostali sme ponuku videokonferencií z TUKE a napadlo mi podobne poprosiť o prednášky pre našich tretiakov aj mojich spolužiakov z vysokej školy, keďže sme sa chystali preberať fyzikálny výskum, ktorému sa oni venujú.

       Pre lepšiu predstavu vám ponúkame pohľad od našich študentov:

       „Po Veľkej noci dostala naša trieda možnosť zúčastniť sa 3 videokonferencií vedených naslovovzatými odborníkmi. Boli to rozhovory o vedeckej práci v experimentálnej fyzike, o teoretickej fyzike a o urýchľovačoch častíc. Môžem povedať, že ma prekvapil nápad pani profesorky aj ochota samotných prednášajúcich, ktorí si na nás našli čas. Konečne sa to večné „chcem vidieť, kedy budem toto potrebovať“ premenilo na pozorovanie skutočných vecí, s ktorými sme sa v bežnom živote doteraz nestretali. Mne osobne to dodalo chuť učiť sa, viac som si začala všímať využiteľnosť „nezáživných“ poučiek. Skrátka a dobre, vďaka takýmto veciam sa posúvame dopredu. Vďaka tomu, že sa niekto pre tie poučky či vzorce nadchne a dokáže ich použiť, zisťovať, bádať, môže aj takou zriedkavou formou zapáliť pre fyziku iných. Jasné, že boli aj veci, ktorým som nerozumela. Je to v poriadku, veď nejdeme všetci študovať aplikovanú fyziku. :D Ale všeobecný prehľad a rešpekt voči tým, ktorí s tým pracujú, sme si určite odniesli.“ (Anna, III. G) 

       „Vyučovanie počas tejto mimoriadnej situácie môže byť pre niekoho ťažké, pre iného ľahké. Niektorí to berú rovno ako ďalšie prázdniny. Počas týchto nútených „prázdnin“ sme mali rôzne stretnutia s učiteľmi cez internet. Snažili sa, aby sme nepozabúdali aspoň tie vedomosti, ktoré sme nadobudli počas školského roka.  Mali sme hodiny od biológie až po slovenčinu.

       Zaujímavé boli online hodiny fyziky. Pani profesorka Ducárová sa snažila s nami čím skôr prebrať učivo a potom nám to učivo prehlbovali jej spolužiaci z vysokej školy, aby sme ho lepšie pochopili. Bola  to príjemná zmena vyučovania. Veľa vecí som sa dozvedel, ba o niektorých som ani nevedel, že existujú. Zaujímavá pre mňa bola prednáška týkajúca sa výskumu v experimentálnej fyzike. Dozvedeli sme sa, čo skúma a súčasťou tohto výskumu bola aj teória relativity, ktorú sformuloval Albert Einstein. Teória relativity nie len jednoduchá rovnica, ktorú všetci poznáme. Einstein ju vytváral dlhé roky. Dozvedeli sme sa, že súčasťou tejto rovnice sú aj postuláty, tenzory, ba dokonca aj princíp ekvivalencie. 

       Boli to zaujímavé prednášky, ktoré som si užil. Dúfam, že aj ďalšie hodiny v nasledujúcich rokoch budú takto spríjemnené aj pre ďalších študentov. Som si istý, že takto si žiaci fyziku viac užijú a veľa sa naučia. Som rád, že som sa mohol na týchto prednáškach zúčastniť a ďakujem pani profesorke Ducárovej, že ich pre nás pripravila. A samozrejme, ďakujem aj jej spolužiakom, ktorí si pre nás pripravili prednášky a venovali nám trochu zo svojho času.“ (Šimon III. G)

       Absolvovali sme prednášky:

       • o experimentálnom výskume – Bc. Patrik Jakab nám o experimentálnom výskume z pohľadu jadrového fyzika porozprával až zo Švédska, kde je momentálne na študijnom pobyte v programe ERASMUS (28. 4. 2020);
       • „Spoznaj svet materiálov“ Ing. Miloš Matvija, PhD. z TUKE (30. 4. 2020 pre III. A)
       • o teoretickej fyzike – Mgr. Michal Rončík, doktorand na PF UPJŠ (6. 5. 2020)
       • „Urýchľovače častíc a ich význam pri štúdiu materiálov“ Ing. Miloš Matvija, PhD. z TUKE (14. 5. 2020 pre III. G);

       Ešte raz ďakujeme všetkým prednášajúcim za ich ochotu a čas, ktorý nám venovali.

      • Rozlúčka so štvrtákmi...


      • Fotky z rozlúčky nájdete na tomto odkaze

       Henrieta Gabriková

       Človeku je zrazu clivo

        

       Symbolicky na Deň detí

       so zakrytým úsmevom

       ocitli sa plnoletí

       v živote tom dospelom.

        

       Bez slávy, len v slnka lesku

       prekračujú brány prah,

       odchádzajú bez potlesku,

       iba s rúškom na perách.

        

       Ale kto sa vlastne lúči?

       Kto odchádza, kam a s kým?

       Ani škola nenaučí,

       koľko príde liet a zím.

        

       Zahľadení do vzdialena

       vietor ich preč odnáša,

       napísali svoje mená

       v srdce svojho primáša.

        

       Zmúdreli a dozrievajú

       do odvahy odetí.

       Méty, ktoré v mysli majú,

       tie už nie sú pre deti.

        

       Odchádzajú jednotlivo,

       nevinne, priam v nahote.

       Človeku je zrazu clivo.

       Dovidenia v živote!

  • Kontakty

   • Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
   • sekretariat@gdusecovce.sk
   • +421 566713800 +421 566713801 sekretariát
   • Kollárova 17, 078 01 Sečovce
   • 35568356
   • Ing. Milan Leškanič
   • Mgr. Ľubomír Majcher
   • Mgr. Michaela Štundová
   • Ing. Miroslav Koreň
   • Foto: Mgr. Ľuboš Tejbus
 • Fotogaléria

  • Olympiáda v anglickom jazyku
  • Korčuľovanie
  • Hour of code
  • Exkurzia v kasárňach
  • AMNESTIA
  • Súťaž zručnosti
  • Autosalón Michalovce 2019
  • Zdravie z prírody
  • Správna životospráva
  • Burza informácií
  • Skrášlili sme si okolie školského internátu
  • Miluj svoj život !