• Prijímacie konanie

    • Kritériá

     Termíny prijímacej skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku sa uskutočnia v dňoch:  - 5.,6. a 7. mája 2021 – 1. termín - 12., 13. a 14. mája 2021 – 2. termín  Žiak sa zúčastní jedného z uvedených dní. O presnom dátume bude informovaný. Pri prijímacom konaní sa bude dodržiavať opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.
       • Kritériá 2021/2022 SOŠ študijné odbory
       • Zobraziť
       • Kritériá 2021/2022 Ochrana osôb a majetku
       • Zobraziť
       • Kritériá 2021/2022 SOŠ 3 ročné učebné odbory
       • Zobraziť
       • Kritériá 2021/2022 SOŠ 2 ročné učebné odbory
       • Zobraziť
       • Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzača
       • Zobraziť