• Informácie pre maturantov

   • Informácie pre maturantov

      • Upozornenie

        

       V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

       Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

        

      • 13. apríl 2021

       13. apríl 2021

       Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka sa uskutoční 13. apríla 2021

      • 14. apríl 2021

       14. apríl 2021

       Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov sa uskutoční 14. apríla 2021

      • 4 - 5 . máj 2021

       4 - 5 . máj 2021

       Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky  pre žiakov SOŠ sa uskutoční v dňoch 4. až 5. mája 2021

        

      • 18. - 21. máj 2021

       18. - 21. máj 2021

       ústna forma internej časti maturitnej skúšky