• Rada školy

     • Členovia Rady školy:

       

      Ing. Miroslav Koreň, predseda - zástupca nepedagogických zamestnancov

      Mgr. Oľga Ščerbová - zástupca pedagogických zamestnancov

      Mgr. Marek Marjov - zástupca pedagogických zamestnancov

      Beáta Bajusová - zástupca rodičov

      Anton Pavelka - zástupca rodičov

      Monika Kandráková - zástupca rodičov

      Linda Vinklérová - zástupca žiakov

      Ing. Róbert Puci - delegovaný poslanec

      PhDr. Marek Čižmár - delegovaný poslanec

      Ján Kmeť - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)

      Ing. Zuzana Benčőová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

  • Kontakty

   • Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
   • sekretariat@gdusecovce.sk
   • +421 566713800 +421 566713801 sekretariát
   • Kollárova 17, 078 01 Sečovce
   • 35568356
   • Ing. Milan Leškanič
   • Mgr. Ľubomír Majcher
   • Mgr. Michaela Štundová
   • Ing. Miroslav Koreň
   • Foto: Mgr. Ľuboš Tejbus
 • Fotogaléria

  • Olympiáda v anglickom jazyku
  • Korčuľovanie
  • Hour of code
  • Exkurzia v kasárňach
  • AMNESTIA
  • Súťaž zručnosti
  • Autosalón Michalovce 2019
  • Zdravie z prírody
  • Správna životospráva
  • Burza informácií
  • Skrášlili sme si okolie školského internátu
  • Miluj svoj život !