• Rada školy

     • Členovia Rady školy:

       

      Mgr. Marek Marjov, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov

      Mgr. Oľga Ščerbová - zástupca pedagogických zamestnancov

      Bc. Emília Šimaiová - zástupca nepedagogických zamestnancov

      Beáta Bajusová - zástupca rodičov

      Anton Pavelka - zástupca rodičov

      Monika Kandráková - zástupca rodičov

      Viktória Pristášová - zástupca žiakov

      Ing. Róbert Puci - delegovaný poslanec

      PhDr. Marek Čižmár - delegovaný poslanec

      Ján Kmeť - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)

      RNDr. Jana Partilová - delegovaný zástupca zriaďovateľa