• Kariérny poradca

     • Konzultačné hodiny

     • Kariérny poradca: Mgr. Jana Fulajtárová

      Konzultačné hodiny pre žiakov, rodičov a pedagogických pracovníkov sú vo štvrtok od 13:30 – 14:15 hod.

      V prípade potreby kedykoľvek.