• Prijímacie konanie

     • Výsledky

     • Ochrana osôb a majetku:

      Výsledková listina

      Gymnázium

      Zoznam prijatých uchádzačov

      Mechanik strojov a zariadení

      Zoznam prijatých uchádzačov

      Mechanik počítačových sietí

      Zoznam prijatých uchádzačov

       

      Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium

      Záväzné potvrdenie

       

      Upozornenie:

      Zákonný zástupca uchádzača obratom doručí záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu sekretariat@gdusecovce.sk alebo poštou na adresu Spojená škola Kollárova 17, Sečovce  alebo osobne.

      Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať prostredníctvom riaditeľa školy na zriaďovateľa školy t.j. Košický samosprávny kraj v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Ak sa uvoľní miesto vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote t.j. do piatich dní od dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

       

                     

       

       

  • Kontakty

   • Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
   • sekretariat@gdusecovce.sk
   • +421 566713800 +421 566713801 sekretariát
   • Kollárova 17, 078 01 Sečovce
   • 35568356
   • Ing. Milan Leškanič
   • Mgr. Ľubomír Majcher
   • Mgr. Michaela Štundová
   • Ing. Miroslav Koreň
   • Foto: Mgr. Ľuboš Tejbus
 • Fotogaléria

  • Olympiáda v anglickom jazyku
  • Korčuľovanie
  • Hour of code
  • Exkurzia v kasárňach
  • AMNESTIA
  • Súťaž zručnosti
  • Autosalón Michalovce 2019
  • Zdravie z prírody
  • Správna životospráva
  • Burza informácií
  • Skrášlili sme si okolie školského internátu
  • Miluj svoj život !