• Odbory, termíny a informácie

     • Možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022

     • Pre školský rok 2021/2022 je možné do 1. ročníkov denného štúdia prijať  245 žiakov .

      Žiakom ponúkame širokú škálu možnosti vzdelania :

      4-ročné študijné odbory

         7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium – počet žiakov 17

         9245 M ochrana osôb a majetku  - počet žiakov  30

         2413 K mechanik strojov a zariadení – počet žiakov 12

         2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - počet žiakov 10

         2561 M informačné a sieťové technológie  - počet žiakov 22

      3-ročné učebné odbory

         2433 H obrábač kovov – počet žiakov 9

         2464 H strojný mechanik – počet žiakov 9

         3152 H 02 krajčír – dámske odevy – počet žiakov 9

         3661 H murár – počet žiakov 9

      2-ročné učebné odbory

         2478 F strojárska výroba – počet žiakov 30

         3161 F praktická žena – počet žiakov  30

         3178 F výroba konfekcie – počet žiakov 30

         3686 F stavebná výroba – počet žiakov 30