Navigácia

Štvrtok 27. 11. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

  • Maturanti zo IV.A: Topoľančinová Natália, Takáč Ján, Kosiak Peter, Brindzák Patrik a Pastelák René z III.C  sa 21. novembra 2014 zapojili do 20. ročníka kampane Študentská kvapka krvi. Patrí im veľké poďakovanie. Aj keď sú prvodarcovia, odber krvi absolvovali úspešne. Vďaka patrí aj tým, ktorí sa k darovaniu odhodlali, ale na transfúznom oddeleníi zistili, že zo zdravotných dôvodov teraz darovať nemôžu.

  • V dňoch 10.-14.11.2014 sa žiaci SOŠ - odbor kuchár, zúčastnili na vzdelávacom pobyte vo Viničkách. Cieľom  vzdelávania bolo spoznať Tokajskú vinohradnícku oblasť a zaujímavé miesta tohto regiónu, napr. vinnú pivnicu vo Viničkách a v Malej Tŕni, mauzóleum Andrássyovcov v Trebišove, kaštieľ Františka Rákocziho v Borši, kláštor a kostol v Brehove, novootvorenú informačnú kanceláriu a dom tradícii v Čerhove, stáli aj na najnižšie položenom mieste v SR – Kline nad Bodrogom.

  • Dňa 22.10.2014 sa žiaci IV.A Matúš Lendacký a Zuzana Hnatová zúčastnili medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2014 v Prešove. V súťaži jednotlivcov aj v súťaži družstiev sa umiestnili v bronzovom pásme. K úspechu srdečne blahoželáme.

  • Dňa 15.10.2014 sa žiaci SOŠ odbor kuchár zúčastnili súťaže Kuchár Zemplína 2014 v Michalovciach. Žiaci III.A triedy pod vedením p.P.Popaďáka zhotovili chutnú tortu, s ktorou sa umiestnili v Striebornom pásme. Gratulujeme !

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Kollárova 17 Sečovce
    Kollárova 17, 078 01 Sečovce
  • +421 566783101

Fotogaléria