Navigácia

Piatok 6. 5. 2016

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 28.4.2016 ukončili žiaci IV.A triedy odbor MSaZ , Základný kurz zvárania v zváračskej škole p. Bc. Vaňa záverečnou skúškou, ktorá pozostávala z teoretickej časti vypracovania testov a praktickej skúšky, kde zvárali 4 druhy rôznych zvarov. Najlepšie výsledky dosiahol Jakub Kostura.

 • Dňa 27.4.2016 sa v zasadačke Mestského úradu v Trebišove uskutočnil 11. ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž organizovalo Regionálne poradenské a informačné centrum v Trebišove. Našu školu reprezentovali Nikola Kačmárová, Lenka Vargová a Dominik Hirko (všetci z II.G). Súťažilo sa v troch kolách.Naši žiaci sa po prvom a druhom kole umiestnili na druhom mieste( z celkového počtu 13 stredných škôl) a získali postup do finále, v ktorom skončili na treťom mieste.Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 25.4. 2016 zorganizovalo CVČ v Sečovciach vedomostnú súťaž Dvaja z jednej lavice, v ktorej si zmerali "sily" žiaci sečovských ZŠ a žiaci Spojenej školy v Sečovciach. Naše farby reprezentovali dve družstvá z I.O. Sarah Petra Popovičová a Samuel Buzinkai získali druhé miesto (prvé im uniklo len o pol boda) a Šimon Petrík a Jozef Jenčo získali tretie miesto. Všetkým srdečne gratulujeme.

 • 24. 4. 2016

  Do galérie Deviataci prišli súťažiť boli pridané fotografie. Foto: Samuel Jankopál (I. A)

 • 19. 4. 2016

  V rámci odborného výcviku prebehla v 15. a 16. týždni súťaž zručnosti v I. A triede, odbor MSaZ, skupina p. majstra Kupca. Súťažilo 10 žiakov. Žiaci si overili nadobudnuté zručnosti, ktoré získali počas odborného výcviku. Súťaž pozostávala z praktickej časti a písomnej, kde vypracovali technologický pracovný postup výroby súčiastky. Najlepšie výsledky dosiahol Maroš Germek.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Kollárova 17 Sečovce
  Kollárova 17, 078 01 Sečovce
 • +421 566783101

Fotogaléria